Een fundamenteel verschil tussen een Rolling forecast versus een begroting is dat de Rolling forecast, natuurlijk dynamisch elke maand blijft doorrollen en vooruit blijft kijken naar de toekomst. Immers, QF kan anders geen toekomstige liquiditeit alerts instellen.  Maar in deze module kunt u de Rolling Forecast, anders gezegd vastzetten in de tijd.  Daarmee maakt u effectief dus een begroting, maar niet alleen voor uw Winst & Verlies onderdelen, maar voor gehele bedrijf INCLUSIEF balans posten én Cash flows.  In deze module kunt u:

  • De Rolling Forecast bevriezen, naar een opgeslagen versie. 
  • De bevroren versie direct vergelijken met de historische boekhouding die elke periode wordt bijgewerkt, net zoals elke andere begrotingsmodule met als verschil dat Quest Forecast óók de gerelateerde balans posten en dus de cash flow statement doorrekent op basis van de historische boekhouding. 
  • En… indien u na verloop van tijd een aangepaste budget (i.e. scenario) wilt gebruiken voor de toekomst om te vergelijken met uw historie, hoeft u alleen maar een nieuwe versie van de Rolling Forecast opnieuw vast te zetten (en te selecteren… immers, aangepaste scenario’s rollen bij QF natuurlijk door)
  • Uw kunt dan zelf kiezen in deze module of u uw begrotingen wilt vergelijken met uw eerste planning of met een andere versie (op basis van voortschrijdend inzicht)

Zo brengt QF de sterkte van Rolling forecast samen met traditionele methodes voor monitoring zoals begrotingen.