Analyseer historische data

Bekijk op elk moment de output van de historische data na het importeren van een gekoppelde klant. Daarmee heb je direct inzicht in de financiële gezondheid van de klant aan de hand van de Altman Z-score en in historische trends per klant (zowel operationeel als financieel).
Altijd inzichtelijk, altijd up-to-date!

Monitoring op het portfolio van klanten

Krijg op basis van de historische data direct een dwarsdoorsnede van de financiële gezondheid van al je klanten door automatisch geüpdatet Altman Z-scores. Zo weet je direct welke klanten aandacht nodig hebben.

Monitoring per klant

Stappen 1 én 2 van the Express Guide worden elke dag per klant automatisch geüpdatet.
Dat betekent dat direct wordt bijgehouden of de mapping van RGS-code geüpdatet zijn en/of er nog correcties gemaakt moeten worden vanuit een boekhouding per klant.
Je hebt met Quest Forecast ook direct het verloop van alle historische trends per klant (zowel operationeel als financieel) direct en altijd actueel onder handbereik!

Data  compleetheid

De compleetheid van de historische én actuele data bepaalt zowel de kwalteit van de Altman Z-score als de Forecast Readyness van de klant. 

Quest Forecast geeft direct visueel inzicht via kleuren welke data al dan niet compleet is, dan wel bij de Alman Z-score welke klanten in een mogelijke gevaren zone zijn.

De standaard Altman Z-score heeft de volgende indeling:

>3 : Safe Zone. Sterke financiele postitie.

1.8 – 3 : Grey Zone. Zwakke financiele stabiliteit.

<1.8 : Distress Zone. Hoogstwaarschijnlijk kans op insolventie.

Historische data - Import dashboard - overzicht datacompleetheid van klanten
Historische data - Import dashboard - overzicht datacompleetheid van klanten

Data compleetheid analyse:

Wanneer via het klantoverzicht wordt doorgeklikt op een waarschuwing voor de data, komt de gebruiker direct uit in Stap 2 van de Wizard, zodat hij/zij dit direct daar kan oplossen. 

We onderscheiden 2 data groepen voor de Rolling Forecast:

1. Actualiteit: zijn de cijfers actueel voor de operationele variabelen? Zo niet, dan kan de gebruiker direct verschillende correcties doorvoeren voor deze stap.

2. Historie: Is er genoeg historie voor de Forecast om op terug te analyseren? Zo nee, dan kunnen forecast methoden direct in deze stap aangepast worden. 

Per klant inzoomen op de historische data

In de Express Guide wordt zowel stap 1 (koppeling van de administratie en bijbehorende mapping) als de import van alle data in stap 2 dagelijks bijgehouden. Dat resulteert bij een klant in meerdere waardevolle overzichten over het verleden. Van operationele trendontwikkelingen van omzet en kosten, tot werkkapitaal trend overzichten en van debiteuren- en crediteurendagen, tot aan automatische correcties in het Eigen Vermogen indien dat nodig is.
Alles wordt direct bijgehouden en bijgewerkt zodat op élk moment begonnen kan worden met de (Rolling) Forecast en scenario cases wanneer dat nodig is.

Onderliggende model

Quest Forecast heeft bij elk onderdeel (Accounting, Forecasting & Cases) altijd een onderliggend (uitgebreid) financieel model. Dit is het kloppend hart van Quest Forecast! Door de Express Guide te sluiten kan je naar het financiële model toe. Het werkt als een dynamisch Excel model, maar dan met allerlei slimmigheden puur gefocust op accounting & finance.

Bij de Accounting Setup kan een gebruiker bijvoorbeeld nog historische correcties maken, sub-accounts rijen verplaatsen voor  zowel winst- en verliesrekening als de balans waarbij je geen zorgen hoeft te maken of de balans nog klopt. Je kan per cel opmerkingen toevoegen en bijhouden via de audit trail wat je hebt gedaan.