Case: Dividendbesluit 

Een balanstest in Excel is voor veel adviseurs nog de basis om de mogelijke dividenduitkering te toetsen aan de hand van de uitkeringstoets. Omdat de Rolling Forecast het toekomstige eigen vermogen en het werkkapitaal elke dag automatisch doorrekent, is het dividendbesluit met Quest Forecast een zeer eenvoudige exercitie geworden en snel gemaakt.

Dividend uitkeringen

Artikel 2:216 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt de regels voor dividenduitkering. De hoofdregel is dat de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) normaliter bevoegd is te beslissen over de bestemming van de winst en over het vaststellen van uitkeringen. De winst kan worden gereserveerd of uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Wordt de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders, dan mag de AVA deze uitkering vaststellen. Maar daarvoor moet (eerst) een balanstest & uitkeringstoets plaatsvinden (bij een N.V. is het alleen balanstest). Dit is van belang voor de toekomstige verplichtingen naar de crediteuren toe. En vandaar ook dat (naast de huidige werkkapitaal verhoudingen) ook het toekomstig eigen vermogen doorgerekend moet worden en rekening moet worden gehouden met nog extra investeringen en onvoorziene zaken. Doordat de Rolling Forecast altijd en elke dag al automatisch het toekomstig eigen vermogen doorrekent, is dit met Quest Forecast een zeer eenvoudige exercitie geworden. 

Vijf logische stappen bij het Dividendbesluit

Stap 1: Een overzicht van Altman Z-scores van het afgelopen jaar: Is het bedrijf op dit moment in gevarenzone of niet?

Stap 2: De Rolling Forecast: Zijn er nog laatste aanpassingen nodig in de aannames voor het toekomstige werkkapitaal en specifiek de impact op het Eigen Vermogen voor ‘komend jaar’?

Stap 3: De balanstest (moet altijd) en uitkeringstoets (indien het om een B.V. gaat). De uitkomst van de balanstest wordt direct meegenomen in de uitkeringstoets.

Stap 4: De onderbouwing toevoegen waarom er wel of geen een dividend uitgekeerd kan worden. De notulen van de AVA voor akkoord van bestuur en aandeelhouders worden meegenomen. De audit trail is altijd automatisch up-to-date.

Stap 5: Afronden. Hierna kan je het dossier printen en/of bevriezen voorzien van een datum stempel.