Case: Begrotingsmonitor (beta)

De begrotingsmonitor is een module om een (bevroren) versie van de (Rolling) Forecast te vergelijken met het huidige resultaat of desgewenst met het huidige resultaat + de afwijkingen van huidige (doorlopende) Rolling Forecast.

Forecast, bevries & vergelijk

Een (Rolling) Forecast kan je op elke moment aanpassen en bevriezen. Elke opgeslagen versie is te selecteren in de Begrotingsmonitor en daarna te vergelijken met de werkelijke waarden via dezelfe settings als de Historische Monitor waarbij in dit geval de begroting de basis is!  

Dit is misschien even omdenken.. Soms wordt in de sector nog bij begroting gedacht in alleen inkomsten & uitgaven. Om vervolgens met de grootst mogelijke moeite de gevolgen voor liquiditeit door te rekenen. Laat staan uit te rekenen wat de gevolgen zijn voor balans & cash flow. 

Door de Rolling Forecast als basis te nemen en deze ‘stil’ te zetten in de tijd voor vergelijkingen, creëer je als gebruiker een complete begroting inclusief alle balans onderdelen en cash flows. 

Automische liquiditeits begroting

Met de opgeslagen versie van een (totale) liquidteits forecast is het niet ingewikkeld om eenvoudige begroting overzichten te laten zien (alleen inkomsten en uitgaven) / vergelijkingen te maken met alleen je historische cijfers, maar ook om de afwijkingen van je doorlopende Rolling Forecast te vergelijken met de begroting die is opgeslagen in het verleden. Hoe mooi is dat!

Daardoor heeft de gebruiker direct inzicht of de begroting die in het verleden is gemaakt, te veel gaat afwijken met de huidige parameters voor de liquiditeit. De adviseur kan dan aanraden of om een begroting voor te toekomst te herzien, of de parameters van de Rolling Forecast aan te passen om dichter bij de begroting alsnog uit te komen. Ofwel het wordt stuurinformatie voor het management!