Maak snel, slim en schaalbaar financiële scenario’s met Quest Forecast® 


Met onze all-in-one tool voor forecasting, scenario’s & monitoring adviseer je mkb-ondernemingen preventief over mogelijke toekomstige risico’s en ondersteun je proactief bij hun financieel management.

Overzicht. Vooruitkijken. Sturen. Realiseren.

Actueel inzicht

Op ieder moment up-to-date inzicht in de financiële gezondheid van klanten. 

Professionele forecasting

Anticipeer op toekomstige liquiditeitbehoeften en maak cases en scenario’s voor verschillende doelen.

Plug & Play

Snel, slim en schaalbaar, intuïtief en gebruiksvriendelijk.

Van accountant of administratiekantoor naar waardevolle adviseur

Quest Forecast biedt een actueel inzicht in data én de mogelijkheid om te anticiperen op toekomstscenario’s. Het accent in je dienstverlening verschuift hierdoor van financiële verslaglegging achteraf naar data-driven forecasting van de verwachte resultaten en liquiditeiten. Daarmee geef je een concrete en waardevolle invulling aan je rol van financieel adviseur.

Met Quest Forecast kijk je vooruit en minimaliseer je risico’s,  bespaar je tijd en verhoog je de kwaliteit van je advies over financiële en fiscale vraagstukken, afgestemd op de specifieke vragen en problemen van de klant.

Vijf logische stappen om als adviseur jouw business en je klanten te versterken

1

Importeer
historische data

Voeg eenvoudig de historische data van je klanten toe via een import uit bestaande boekhoudsystemen. De geïmporteerde data wordt dagelijks geüpdatet.

2

Analyseer
historische data

Krijg direct inzicht in de financiële gezondheid van alle klantadministraties via KPI’s zoals de Altman Z-score en andere zelf ingesteld alerts.

3

Defineer de
Rolling Forecast

Elke maand worden de cijfers, verwachtingen en ingestelde alerts ‘doorgerold’ met jouw aannames. Je kijkt dus altijd dynamisch en automatisch vooruit naar de ingestelde periode.

4

Activeer een
specifieke case

Kies een specifiek doel voor het maken van een case. Bijvoorbeeld voor: Standaard interne compliance; Mogelijke toekomstige scenario’s; Vergelijking van gemaakte plannen met werkelijkheid.

5

Output

Er is verschillende output voor de adviseur en de klant. De ene output is standaard (dashboards en PDF-formaat) de andere te bewerken (export naar formulieren bibliotheek)

Standaardisatie is de basis van de innovatie

Hoe innovatief Quest Forecast is zit ‘m niet alleen in de technische details en modellering.
Juist de basis die ervoor zorgt dat je als expert direct aan de slag kan met de data van je klanten maakt ons trots.

Koppeling Exact Online

Importeer administraties uit  boekhoudprogramma’s als Exact Online. En werk altijd met actuele data dankzij de automatische dagelijkse updates van de data.

RGS als basis

Profiteer van de voordelen van standaardisatie zoals: sneller importeren van administraties, betrouwbaar en makkelijk vergelijken van gegevens en automatische updates bij innovaties.

Stap voor Stap

De Express Guide van Quest Forecast helpt je stap voor stap door de juiste informatie te geven en uit te vragen. Dit maakt het eenvoudig en leuk.

Roadmap 2022

Eindeloos veel ideeën en nieuwe functionaliteit voor het doorontwikkelen van Quest Forecast. We delen de verwachte functionaliteit voor 2022 alvast met je.

De samenwerking met experts:
essentieel voor onze innovatie

RGS is een essentieel onderdeel van Quest Forecast. Het zorgt voor gestandaardiseerde gegevens die nodig zijn voor innovatie gebaseerd op de boekhouding.

RGS zorgt voor efficiëntie, hogere kwaliteit door kennis standaardisatie en stelt je in staat een financiële situatie beter te beoordelen. Cruciaal in het verbeteren van het werk van de financieel controleur en adviseur.

Quest heeft bewezen een tool van onschatbare waarde te zijn in onze data-driven dienstverlening. Het stelt ons in staat om een antwoord te formuleren op de veelvoorkomende vraag van ondernemers: Hoe sta ik er nu voor en waar ga ik heen?

Richard Smid, CEO – 216 Accountants

Versterk je positie als strategisch financieel

adviseur met Quest Forecast