Case: Belasting Scenario’s

Door de coronacrisis zijn er veel bedrijven die een regeling moeten treffen met de Belastingdienst. Deze module rekent specifiek door wat de impact is voor de toekomst en voor de reguliere belastingbetalingen. Met Quest Forecast ben je in staat deze adviesdiensten heel effectief te leveren!

Specifieke Belasting events doorrekenen

De Belasting Scenario module van Quest Forecast is ontworpen om ten opzichte van de Rolling Forecast én balansstanden van de belastingverplichtingen, bepaalde belasting events door te rekenen. Deze kunnen bepalend kunnen zijn voor een onderneming, denk hierbij aan het uitstellen van BTW of loonheffing, een regeling doorrekenen voor met de belastingdienst, of je VPB te plannen.

De Belasting Scenario module is een verdieping van het onderdeel Bedrijfsscenario’s. Deze specifiek te volgende onderdelen uit de RGS codes voor ‘Te betalen belastingen’ zijn in detail uitlicht (BTW, Loonheffing, VPB, Dividend belasting, Overige belastingen).

 

Impact analyse

Na de coronacrisis zijn er behoorlijk wat bedrijven die een regeling moeten treffen met de Belastingdienst. Deze module rekent specifiek door wat de impact op de cash in de toekomst gaat zijn voor dergelijke regelingen, terwijl je ook wil weten wat de impact op cash gaat zijn voor de reguliere belastingbetalingen.

In Belasting Scenario module kan je onbeperkt scenario’s aanmaken en vergelijken met je Rolling Forecast. De module rekent door wat de impact is van veranderingen in het BTW, Loonheffing of VPB betaling.

Quest Forecast rekent (indien mogelijk) direct alle balansstanden uit voor de belastingen én maakt een onderscheid welke belastingen regulier zijn versus welke achterstallig zijn.

Net als bij alle Scenario modules, is het mogelijk aan einde van de Express Guide een scenario te selecteren en deze te exporteren naar de bibliotheek met formulieren voor belasting rapportages of bijvoorbeeld voor een uitstel aanvraag voor de Belastingdienst. 

Kiezen van Scenario’s

Indien je happy bent met een uitgewerkt scenario kan je bepalen wat je ermee wilt doen:

  • Je kan het scenario exporteren naar de formulieren bibliotheek om daarna verder te werken in een (bijzonder) uitstel van belasting, of voor interne rapportages.
  • Je kan het scenario ‘doorvoeren’ als een nieuwe werkelijkheid naar de Rolling Forecast, zodat je alerts over de toekomst kan gaan ontvangen
  • Je kan het scenario bevriezen als een begroting 2.0 (dus zowel Winst & Verlies begroting, maar ook Balans begroting en Cash Flow begroting). Daardoor wordt de toekomstige administratie updates per maand vergeleken met wat je hebt gepland per maand, kwartaal of jaar