Case: Continuïteitsbeginsel 

Is de klant op dit moment financieel gezond? Hoe ontwikkelt het bedrijf zich komend jaar en is het dan alsnog of nog steeds financieel gezond? Met Quest Forecast bereken je snel en simpel de ‘positive business outlook’ van de onderneming waardoor je als accountant meer tijd hebt voor de analyse en het advies. 

Financiële indicatoren & Altman Z-score

Het continuïteitsbeginsel is één van de algemeen aanvaarde grondslagen voor het opstellen van een jaarrekening. Het houdt in dat activa en passiva van een onderneming moeten gewaardeerd worden op basis van de veronderstelling dat de onderneming in de afzienbare toekomst voortgezet wordt. Deze waarde noemt men de going concern waarde.

Naast deze going concern waarde geeft Quest Forecast ook waardevolle inzichten naar economische ontwikkeling in de toekomst van de onderneming en kan een mogelijke positive business outlook bevestigen!

Going Concern in vier eenvoudige stappen

  • Stap 1: Historisch overzicht Altman Z-scores (met stoplicht) afgelopen jaar en een viertal financiële indicatoren: Is het bedrijf op dit moment in gevaren zone of niet?
  • Stap 2: Rolling Forecast: Zijn er nog laatste aanpassingen nodig in de aannames voor de toekomst van de onderneming?
  • Stap 3: Overzicht Altman Z-scores afgelopen jaar (met stop licht en trend ontwikkeling) & een 4 tal Financiële indicatoren: Is het bedrijf straks in gevaren zone of niet?
  • Stap 4: Conclusie & onderbouwing: Is de going concern in gevaar voor komend jaar? Ja of Nee en mogelijkheid tot onderbouwing van je conclusie.
  • Stap 5: Afronden: Hierna kan je het dossier printen en/of bevriezen met een datum stempel eraan toegevoegd. De audit trail houdt automatisch alle veranderingen in alle stappen bij.

Altman Z-score voor het MKB

De Altman Z-score is een academisch statistische methode om uit te rekenen of bedrijven op basis van een 5 tal (gewogen) indicatoren een reële kans hebben op insolventie of zelf faillissement of niet. Eigenlijk werkt het een beetje als een Credit Rating (AAA, BBB, etc.) zoals banken die gebruiken, maar omdat deze methode academisch is, is de informatie publiekelijk en gratis te gebruiken voor iedereen. Meer informatie hierover vind je op de support pagina.

Belangrijkste voor gebruikers is:
1) Het wekt zéér eenvoudig (groen, grijs & rood).
2) De opbouw en trends van de indicatoren geven ook sturing hoe het bedrijf financieel te verbeteren is in de toekomst.
3) Quest Forecast heeft de indicatoren aangepast voor niet-beursgenoteerde bedrijven.. dus echt voor het MKB.

De standaard Altman Z-score heeft de volgende indeling:

>3 : Safe Zone. Sterke financiële positie

1.8 – 3 : Grey Zone. Zwakke financiële stabiliteit.

<1.8 : Distress Zone. Hoogstwaarschijnlijk kans op insolventie.

Onder de Altman Z-score geeft Quest Forecast ook een overzicht van de standaard Financiële indicatoren / convenanten die gehanteerd worden bij banken.