Er zijn verschillende  software pakketten die allemaal een onderdeel behoorlijk goed kunnen doen. Er is bijvoorbeeld prima liquiditeitsprognose software, er is aparte begroting software en er is ook aparte software voor het aanvragen van financiering of software voor PSD2 mutaties vanuit bankkoppelingen die eenvoudige cash flows berekenen, maar er is bijna geen hergebruik van data voor verschillende doeleinden, het is vaak duur en lossen vaak een maar een bepaald onderdeel op. Wij missen toch nog vaak het volgende:

  • Een echte Rolling Forecast van Cash flows voor de gehele onderneming die altijd de gehele Wint & Verlies rekening, Balans én Cash flow statement blijvend forecast. Daarom zijn vooruitkijkende alerts ook echt vooruitkijkend. Je wilt vóóraf gewaarschuwd worden of liquiditeit toereikend voor bijvoorbeeld achterstallige belasting die terug betaald moet worden of vakantie geld in Mei. 
  • Een eenvoudig te gebruiken maar toch heel precieze werkkapitaal berekeningen. Wij maken bijvoorbeeld, de koppelingen tussen Directe kosten van verkoop, voorraad mutaties én BTW vorderingen behoorlijk precies én dynamisch, maar de instellingen zijn erg eenvoudig via de Express Guide. 
  • Wij missen vaak ook een eenvoudige gebruikers interactie voor klanten. Daarom werken wij met Express Guides, waar onderliggend nog prima het(excel look & feel) grid is, zoals bijna alle financiële modellen zijn opgebouwd. Zo kan je heel snel een eenvoudig een goede forecast maken in 10 minuten, waar normaal in Excel een week werk voor staat als je dat zelf zou opbouwen vanaf scratch. 
  • Een goed hergebruik vanuit deze basis, voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld voor typisch iets als een Balans en uitkeringstest voor dividend.. of dat een Rolling Forecast bevroren kan worden en dus dat je direct een begroting ter vergelijking hebt voor zowel voor Winst & Verlies, maar ook voor de balans en cash flow statement onderdelen. Veel andere software begint bij met een begroting en trachten daarna de aansluiting met de balans onderdelen te vinden. Wij doen het precies andersom: eerst een gehele cash flow en balans doorrekening op basis van echte historische data én dan pas begroting opstellen door de modellering te bevriezen. 
  • Volgens ons er ook nog niet veel andere software die direct allerlei Scenario’s op werkkapitaal kunnen vergelijken naast elkaar met een druk op knop. 
  • Monitoring module zoals de belasting monitor is ook een interessant onderdeel van de suite, doordat wij al automatisch uitrekenen via de RGS balans posities voor de belastingen wat reguliere belastingen moeten zijn en dus wat automatisch dan ook achterstallig is. Daar kan je direct analyseren en testen hoe bijvoorbeeld BTW en loonheffing te gaan af betalen, iets wat nu zeer relevant is met EUR 17 miljard aan achterstallige belastingen die terug betaald moeten worden. 

Kortom, wij trachten een volledig suite van modules te geven voor een eenvoudige en betaalbare prijs, zodat adviseurs én ondernemingen zo efficiënt mogelijk de financiële data kunnen hergebruiken voor de verschillende reeks doeleinden die adviseurs én ondernemingen hebben.