QF begint bij de accountant en/of administratie kantoor die (voor nu) met Exact Online werken én die RGS klaar zijn (in Exact Online). Vanaf dat moment is QF te gebruiken. Wat helpt natuurlijk in de kwaliteit voor prognoses zijn bron gegevens die up-to-date zijn. Als aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, dan is de rest eigenlijk volledig geautomatiseerd, conform het schema wat ook op de website staat. 
stap 1) je maakt administratie aan en koppelt de gegevens
stap 2) je analyseert de geïmporteerde data
stap 3) je voegt je eigen input (aannames toe al dan niet met de klant)
stap 4) je bekijkt de output, analyseert ze en past ze aan waar nodig
stap 5) je stelt je alerts indien (indien gewenst)
Vanuit deze basis kan de gebruiker naar eigen inzicht (geüpdatete ) historische en toekomstige data hergebruiken, hetzij voor 
a) intern gebruik (compliance)
b) door de prognose (en bepaalde aanpassingen) te bevriezen en dan periodiek te vergelijken met de voortschrijdende werkelijkheid (monitoring)
c) door scenario’s te maken om vooraf te analyseren wat eventueel zou kunnen gebeuren voor een bepaald event (what-if scenario’s)