Roadmap: Monitoring 

Belastingmonitor

Deze module is een variant van de Belasting Scenario’s in combinatie met de de Begroting monitor. Waar de Begroting monitor alle inkomsten & kosten (W&V rekening)  én Balans én cash flow onderdelen kan bevriezen en vergelijken met werkelijkheid (historie), gaat de belasting monitor dieper in op de 5 onderdelen op de balans voor belastingen. Omdat balans onderdelen ook begroot kunnen worden in Quest Forecast, kunnen bijvoorbeeld de afbouw schema’s voor achterstallige belastingen maandelijks vergeleken worden uitgesplits wat regulier is en wat achterstallig en vergeleken met de werkelijke afbouw. Feitelijk ‘begroot’ je dus je belasting betalingen en vergelijkt die met de werkelijkheid. 

Financieringsmonitor

Deze module is ook een variant van de Begroting monitor. Waar de Begroting monitor de (operationele) onderdelen van het bedrijf naar de toekomst berekent en vastlegt, doet de financierings monitor dit specifiek voor leningen en hun afbouw. Feitelijk ‘begroot’ je dus de toekomstige leningen en vergelijkt die met de werkelijke afbouw. Op termijn kunnen alerts hierop gemaakt worden ook.

Kapitaal (ROIC) monitor

In deze module ‘begroot’ je de waarde ontwikkeling van de winst op het Geïnvesteerde Kapitaal, de ROIC en kan je werkelijke ontwikkeling van de Roic gaan vergelijken met wat je had ‘gepland’ of bedoeld op het moment van begroten.