Roadmap: Scenario’s 

Start-up Modules

Op termijn wordt er een Start-up module toegevoegd aan het assortiment van Cases. Dat zijn bedrijven die (bijna) nog geen begin balans hebben en waarin dus zonder historie een prognose gemaakt moet kunnen worden.

Financiering scenario’s

Deze module zal dus scenario’s kunnen doorrekenen voor verschillende financieringsvarianten (en de bijbehorende afbouw schema’s enerzijds en Return on Invested capital (ROIC)  output anderzijds voor het aandelen kapitaal. 

Waardering Scenario’s

Waarderingen worden een aparte module in Quest Forecast in de toekomst. Omdat QF natuurlijk Rolling Forecast heeft als uitgangspunt is een Rolling Future Valuation uiteraard waar naar toe wordt gewerkt… Elke dag/maand een ge-update waardering op basis van nieuw ge-update accounting historie in combinatie met de Rolling Forecast parameters.