Nee, er is een eenvoudig kantoor abonnement én een abonnement per gekoppelde administratie.