Waar de bedrijfsmonitor alle inkomsten, kosten, balans én cashflow onderdelen vastzet om te kunnen vergelijken, bekijkt de belastingmonitor in detail naar de balansposities van het onderdeel ‘Te betalen belastingen’.  Dat zijn de volgende onder RGS:

  1. Stand BTW (netto)
  2. Loonheffingen
  3. Vennootschapsbelasting
  4. Dividendbelastingen
  5. Overige belastingen

De module begint met een overzicht van de historische balans standen én de verwachte balansstanden in de toekomst.  Quest Forecast rekent al direct (indien mogelijk) alle balansstanden uit voor de belastingen én maakt een onderscheid welke belastingen regulier zijn versus welke achterstallig zijn