Belastingmonitor

Waar de bedrijfsmonitor alle inkomsten, kosten, balans én cashflow onderdelen vastzet om te kunnen vergelijken, bekijkt de belastingmonitor in detail naar de balansposities van het onderdeel ‘Te betalen belastingen’.  Dat zijn de volgende onder RGS: Stand BTW...