Het continuïteitsbeginsel is één van de algemeen aanvaarde grondslagen voor het opstellen van een jaarrekening. Het houdt in dat activa en passiva van een onderneming moeten gewaardeerd worden op basis van de veronderstelling dat de onderneming in de afzienbare toekomst voortgezet wordt. Deze waarde noemt men de going concern waarde.

Maar de veronderstelling “dat de onderneming in de afzienbare toekomst kan worden voortgezet”  is feitelijk een samenspel van de volgende onderdelen

 1. is de onderneming in te toekomst rendabel?
 2. zijn er genoeg buffers om een eventueel tekort in liquiditeit of tijdelijk verlies op te vangen?
 3. Wat is de kans op een mogelijk faillissement, doorstart of reorganisatie?
 4. Wat zijn de risk management indicatoren voor MKB bedrijven?
 5. Wat zijn de key bank covenanten waarop gemonitored wordt in de toekomst.

Quest Forecast heeft een Express Guide ontwikkeld ter aanvulling van dit continuïteitsrprincipe, omdat het waarderen van activa en passiva nog weinig zegt over de toekomst.

De Express Guide voor Continuïteitsprincipe bestaat uit de volgende stappen:

 1. Overzicht van historische indicatoren:
  1. Samenvatting overzicht van onderstaande Historische indicatoren
  2. Altman-Z score: is het bedrijf financieel gezond (klik op link)
  3. Overzicht van (selectie) van MKB europa indicatoren (klik op link)
  4. Overzicht van key bank/financiële indicatoren
 2. Mogelijke (laatste) aanpassing van de Rolling Forecast
 3. Overzicht van toekomstige indicatoren:
  1. Samenvatting overzicht van onderstaande toekomstige indicatoren
  2. Altman Z-Score komend jaar:
  3. Overzicht indicatoren MBK europe komend jaar
  4. Overzicht toekomstige financiële indicatoren komend jaar:
 4. Onderbouwing pagina
 5. Case bevriezen en afsluiten. Audit trail wordt automatisch bijgehouden en toegevoegd.

Een continuïteitsprincipe blijft een menselijke interpretatie. Quest Forecast tracht zo goed mogelijk de overzichten en berekeningen voor zowel historisch als toekomst inzichtelijk te maken, zodat de adviseur en/of expert zich bezig kan houden met de analyse en het bijbehorende advies.