Continuïteitsbeginsel

Het continuïteitsbeginsel is één van de algemeen aanvaarde grondslagen voor het opstellen van een jaarrekening. Het houdt in dat activa en passiva van een onderneming moeten gewaardeerd worden op basis van de veronderstelling dat de onderneming in de afzienbare...