Hugo Kooiman: ‘Dit kan anders en toegankelijker’

2 mei 2022 | Interview

‘Sinds de opkomst van het online boekhouden zijn er allerlei verschillende softwaresystemen verschenen het maken van begrotingen en prognoses en het berekenen van liquiditeitbehoefte voor een bepaald moment. Ook zijn er systemen die een onderdeel kunnen monitoren of een waardering kunnen maken. Maar die systemen sluiten niet op elkaar aan en vragen nog veel handmatig werk.

Ik vroeg me af waarom er geen tool is die werkt met een geüpdatete boekhouding en die kan doorrollen naar de toekomst toe. Zodat je niet meer met allemaal verschillende modellen en software hoeft te werken, maar binnen één geïntegreerd systeem zelf kan kiezen wat je met de data wil doen.

Zo is Quest Forecast ontstaan. Quest Forecast is een modulair, in hoge mate gestandaardiseerd systeem. Dat garandeert een constante hoge kwaliteit en maakt het mogelijk om actuele boekhouddata te gebruiken voor verschillende doeleinden. Bij het ontwerpen zijn we begonnen met een van de meest complexe onderdelen: werkkapitaal naar de toekomst toe modelleren.

Ik ben er trots op dat ons dat is gelukt. Iedere verdere uitbreiding en toevoeging is nu relatief eenvoudig. Om te kunnen inspringen op de snelle ontwikkelingen in de markt en op problemen die zich ontwikkelen, heb je niet genoeg aan een jaarverslag. Dat is mosterd na de maaltijd. Je moet als adviseur tendensen vooraf inzichtelijk kunnen maken en daar je plannen en acties op afstemmen.

Dat voorkomt financiële stress en financiële herstructureringen en wellicht ook reorganisaties en faillissementen. Quest Forecast maakt dit mogelijk. Het maakt de kennis van financieel analisten en accountants toegankelijk en toepasbaar voor de hele accountancy- en administratiesector en daarmee voor ondernemers.’