Dividend besluit

Voor een overzicht wat dit precies inhoud, verwijzen wij naar het handreiking-artikel van de NBA over dit onderwerp. In het kort: Balanstest: Met behulp van een zogenaamde balanstest wordt vastgesteld dat een voorgenomen uitkering er niet toe leidt dat het eigen...